Tervezett fejlesztések

A Szeghalmi belvízrendszerben lévő összesen 59,6 km hosszú belvízlevezető főcsatorna meder-rekonstrukció végrehajtása, mederkotrás (84,6 ezer m3 iszap), a kitermelt anyag elhelyezése.

Érintett főcsatornák:

  • Szeghalmi főcsatorna
  • Szeghalmi megcsapoló csatorna
  • Szeghalmi gyűjtőcsatorna
  • Szeghalmi övcsatorna
  • Ó-Berettyó csatorna

Szükséges a csatornákon lévő vízkormányzó és közlekedést biztosító műtárgyak (tiltós átereszek, átereszek, zsilipek, hidak) vízszállító képességének és műszaki állapotának javítása (összesen 38 db).

  • Kernye I. szivattyútelepen gépészeti rekonstrukció keretében a szivattyúhajtások korszerűsítése, építményi átalakítás,
  • Kernye II. szivattyútelepen kisebb gépészeti felújítás mellett, gépi gerebes uszadékkiszedő műtárgy építés. Ez utóbbi fejlesztés az üzembiztonságot növeli, illetve a szivattyú jobb hatásfokú működését biztosítja. A gépi gerebtisztító műtárgy az úszó és lebegő hordalék eltávolítását teszi lehetővé. A hordalék eltávolítása eddig kézi munkával történt.

Tervezett gépi gereb helye a Szeghalmi főcsatornán

 

A Macskási szivattyútelepen az elektromos kapcsolószekrények cseréje valósul meg a projekt keretén belül.

Macskási szivattyútelep