A projekt céljai

Legfontosabb, hogy a Szeghalmi belvízrendszer belvízlevezető hálózatának legkritikusabb pontjait rekonstrukció alá vonjuk, mert a csatornák feliszapolódtak, a műtárgyak állapota leromlott, a szivattyútelepek hatásfoka csökkent.

Hosszútávon az az elvárás, hogy a belvízi elöntések nagysága és ideje, valamint a védekezési költségek csökkenjenek, a károk mérséklődjenek, és a főművek védképessége javuljon.

A projekt megvalósítása Szeghalom és Füzesgyarmat térségét – beleértve a két település belterületét is –, illetve Körösladány, Darvas és Kertészsziget települések külterületi részeit érinti.

Vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága 23280 ha.