Kiinduló helyzet áttekintése

  • A projekt által érintett térség természeti adottságainál fogva fokozottan belvíz veszélyes. A Szeghalmi belvízrendszer területén – sokéves átlagban – az éves elöntött terület nagysága kb. 5 %, a belvizes évek átlagában ez az érték, mintegy 10 %. Az eddig tapasztalt maximális elöntés becsült értéke 6 600 ha volt (1999-2000.), ami a teljes terület arányában kiugróan magas érték.
  • A Szeghalmi belvízrendszer főcsatornája a Szeghalmi-főcsatorna, amely gravitációsan és szivattyúsan csatlakozik a Berettyó-folyóhoz. (Kernye I., Kernye II., Macskás szivattyútelepek).

A Szeghalmi belvízrendszer a 10 %-os valószínűségű belvízi elöntések levezetésére épült ki. A jelenlegi kapacitás-kihasználtság a nagymértékű feliszapoltság, a műtárgyak rossz állapota miatt az eredeti töredéke.

Szeghalmi megcsapoló csatorna

 

  • A Szeghalmi belvízrendszer főművei vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkeznek. Jelenleg a belvízrendszer főműveinek hidraulikai kapacitása a vízjogi üzemelési engedélyben megadott – a szükséges belvízelvezetési biztonságot biztosító – paramétereket nem éri el.

Szeghalmi övcsatorna

 

  • A meglévő műtárgyak állapota leromlott, ezért nem töltik be funkciójukat. A rekonstrukció során felújításra kerülnek az elavult műtárgyak, új műtárgy kiépítésére csak a Kernye II. szivattyútelepen van szükség, ahol a hordalék eltávolítása eddig kézi munkával történt. A jelenlegi gereb mellé gépi gerebtisztító műtárgy épül majd.

Kernye I. és Kernye II. szivattyútelepek

 

  • A Szeghalmi belvízrendszer jelenlegi állapota nem biztosítja a vízgyűjtő területen képződött belvíz megfelelő elvezetését. A nem megfelelő vízelvezetés másik oka a feliszapolódás, mely a Szeghalmi belvízrendszer összes főcsatornáját érinti. A feliszapolódás egyes csatornaszakaszokon a 60-70 cm-t is eléri. A feliszapolódás egy természetes folyamat, melyet az üzemszerű kotrással lehet megszüntetni. A szeghalmi belvízöblözet csatornáinak kotrását az üzemelési leírás szerinti gyakorisággal kellett volna elvégezni, ezek forráshiány miatt azonban többnyire elmaradtak.

Szeghalmi főcsatorna