Események, aktualitások

1. Támogatási Szerződés

Megkötésének időpontja: 2016. 06. 16.

1. sz. módosítása: 2018. 03. 21.

A projekt fizikai befejezésének dátuma módosult, kitolódott

2. sz. módosítása: 2018. 09. 12.

A végleges Megvalósíthatósági Tanulmányt Irányító Hatóság elfogadta, ezzel a projekt megvalósítási szakaszba került.

3. sz. módosítása: 2019. 06. 18.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2021. 08. 19. dátumra módosult.

 

2. Megkötött szerződések:

 • Közbeszerzési Tanácsadó: B & W Consult Kft.

Szerződéskötés időpontja: 2016. 05. 20.

Szerződéses összeg: 5 956 300 Ft bruttó (4 690 000 Ft +ÁFA)

 • Tervezés: ENVECON Kft.

Szerződéskötés időpontja: 2016. 06. 07.

Szerződéses összeg: 9 652 000 Ft bruttó (7 600 000 Ft +ÁFA)

(MT+CBA, ajánlati dokumentáció, vízjogi létesítési engedély)

 • Tájékoztatás, nyilvánosság (PR): MEDIMŰSZER Kft.

Szerződéskötés időpontja: 2017. 09. 07.

Szerződéses összeg: 6 102 236 Ft bruttó (4 804 910 Ft +ÁFA)

 • FIDIC Mérnöki feladatok: FŐBER zRt.

Szerződéskötés időpontja: 2016.12. 20.

Szerződéses összeg: 17 526 000 Ft bruttó (13 800 000 Ft +ÁFA)

 • Kivitelezés: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Békés Drén Kft. Konzorciuma

Szerződéskötés időpontja: 2018. 07. 04.

Szerződéses összeg: 899 948 000 Ft ,

(fordított ÁFA 242 985 960 Ft , összesen 1 142 933 960 Ft)

Megvalósítás időtartama: 34 hónap

Szerződésben rögzített, hogy az MT elfogadása után, a TSZ módosítás időpontjában, vagyis 2018. 09. 12-én lépett hatályba a szerződés.

 

3. Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok

 • A Tájékoztató táblák elkészítése és helyszínen való elhelyezése megtörtént. Nyomtatott tájékoztatók, szóró és reklámajándékok elkészültek.
 • 2018. november 21-én került sor az ünnepélyes projektnyitó rendezvényre.
 • október 22-én Szeghalmon Lakossági Fórum megtartására került sor, melynek keretében a Kivitelező előadásában tájékoztatta a projektben érintett lakosságot az elvégzett, a folyamatban levő, és a továbbiakban még megvalósításra kerülő kiviteli munkákról.

4. Kivitelezés

 • 2018. október 31-én megtörtént a munkaterület átadás.
 • Kiviteli tervek elkészítése van folyamatban, valamint azok Megrendelő és Mérnök általi elfogadtatása. Az elfogadott kiviteli tervek birtokában adja ki majd a Mérnök a munkakezdési engedélyeket.
 • A kiviteli tervek valamennyi munkarészre elkészültek, melyek közül az utolsót is elfogadta a Megrendelő és a Mérnök 2019. őszén.
 • A jóváhagyott kiviteli tervek birtokában a munkakezdési engedélyek Mérnök részéről 2019-ben folyamatosan, munkarészenként kiadásra kerültek.
 • A kiviteli munkák ütemezetten elkezdődtek 2019 év elején, és egész évben folyt a kivitelezés.
 • A munkavégzés, kivitelezés 2019. december végére elérte a 30 %-os készültségi szintet, amelybe csatorna mederkotrások, depónia rendezések, vízkormányzó műtárgyak, átereszek, hidak rekonstrukciói, valamint a Kernyei szivattyútelepeknél létesülő gépi gereb előkészítő és alapozási munkái is beletartoznak.