Események, aktualitások

1. Támogatási Szerződés

Megkötésének időpontja: 2016. 06. 16.

1. sz. módosítása: 2018. 03. 21.

A projekt fizikai befejezésének dátuma módosult, kitolódott

2. sz. módosítása: 2018. 09. 12.

A végleges Megvalósíthatósági Tanulmányt Irányító Hatóság elfogadta, ezzel a projekt megvalósítási szakaszba került.

3. sz. módosítása: 2019. 06. 18.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2021. 08. 19. dátumra módosult.

Változásbejelentés 2021.09.10.

A projekt fizikai befejezésének napja 2021. 09. 30. dátumra módosult.

2. Megkötött szerződések:

 • Közbeszerzési Tanácsadó: B & W Consult Kft.

Szerződéskötés időpontja: 2016. 05. 20.

Szerződéses összeg: 5 956 300 Ft bruttó (4 690 000 Ft +ÁFA)

 • Tervezés: ENVECON Kft.

Szerződéskötés időpontja: 2016. 06. 07.

Szerződéses összeg: 9 652 000 Ft bruttó (7 600 000 Ft +ÁFA)

(MT+CBA, ajánlati dokumentáció, vízjogi létesítési engedély)

 • Tájékoztatás, nyilvánosság (PR): MEDIMŰSZER Kft.

Szerződéskötés időpontja: 2017. 09. 07.

Szerződéses összeg: 6 102 236 Ft bruttó (4 804 910 Ft +ÁFA)

 • FIDIC Mérnöki feladatok: FŐBER zRt.

Szerződéskötés időpontja: 2016.12. 20.

Szerződéses összeg: 17 526 000 Ft bruttó (13 800 000 Ft +ÁFA)

 • Kivitelezés: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Békés Drén Kft. Konzorciuma

Szerződéskötés időpontja: 2018. 07. 04.

Szerződéses összeg: 899 948 000 Ft ,

(fordított ÁFA 242 985 960 Ft , összesen 1 142 933 960 Ft)

Megvalósítás időtartama: 34 hónap

Szerződésben rögzített, hogy az MT elfogadása után, a TSZ módosítás időpontjában, vagyis 2018. 09. 12-én lépett hatályba a szerződés.

3. Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok

 • A Tájékoztató táblák elkészítése és helyszínen való elhelyezése megtörtént. Nyomtatott tájékoztatók, szóró és reklámajándékok elkészültek.
 • 2018. november 21-én került sor az ünnepélyes projektnyitó rendezvényre.
 • 2019. október 25-én Szeghalmon Lakossági Fórum megtartására került sor, melynek keretében a Kivitelező előadásában tájékoztatta a projektben érintett lakosságot az elvégzett, a folyamatban levő, és a továbbiakban még megvalósításra kerülő kiviteli munkákról.
 • 2021. július 2-án sajtónyilvános rendezvény került megtartásra a Kernye I. és Kernye II. szivattyútelepeknél. A rendezvény keretében bemutatásra kerültek az elvégzett kiviteli munkák, valamint az új gépi uszadék kiszedő gereb is bemutatásra került működés közben.
 • 2021. augusztus 26-án megtörtént az ünnepélyes projektzáró rendezvény, szintén a Kernyei szivattyútelepek helyszínén. A rendezvény időpontjára elkészültek az eredménykommunikációs kiadványok, és kihelyezésre került a projekt emlékeztető kommunikációs táblája is. Ismertetve lettek a projekt eredményei, valamint ünnepélyes keretek közt a Kivitelező átadta a beruházást a jelen levő OVF és KÖVIZIG képviselőinek.

4. Kivitelezés

 • 2018. október 31-én megtörtént a munkaterület átadás.
 • Kiviteli tervek elkészítése van folyamatban, valamint azok Megrendelő és Mérnök általi elfogadtatása. Az elfogadott kiviteli tervek birtokában adja ki majd a Mérnök a munkakezdési engedélyeket.
 • A kiviteli tervek valamennyi munkarészre elkészültek, melyek közül az utolsót is elfogadta a Megrendelő és a Mérnök 2019. őszén.
 • A jóváhagyott kiviteli tervek birtokában a munkakezdési engedélyek Mérnök részéről 2019-ben folyamatosan, munkarészenként kiadásra kerültek.
 • A kiviteli munkák ütemezetten elkezdődtek 2019 év elején, és egész évben folyt a kivitelezés.
 • A munkavégzés, kivitelezés 2019. december végére elérte a 30 %-os készültségi szintet, amelybe csatorna mederkotrások, depónia rendezések, vízkormányzó műtárgyak, átereszek, hidak rekonstrukciói, valamint a Kernyei szivattyútelepeknél létesülő gépi gereb előkészítő és alapozási munkái is beletartoznak.
 1. szeptember végéig elkészült munkák:
 • Elkészült a Szeghalmi főcsatorna, Szeghalmi megcsapoló csatorna, Szeghalmi övcsatorna, Ó-berettyó csatorna kotrása teljes hosszban. A Szeghalmi gyűjtő csatorna kotrása 5,5 km hosszban elkészült, a kotrás folytatása öntözési időszakon kívül folytatódik. A csatornákon levő műtárgyak rekonstrukciója többségében elkészült, mint ahogy az átereszek, hidak alatti csatornaszakaszok is kitisztításra kerültek.
 • Befejeződött a Macskási szivattyútelep elektromos kapcsoló szekrényének cseréje, és megtartásra került a szivattyútelep üzempróbája is.
 • A Kernye I-II. szivattyútelepek előtti gépi mozgógereb a Szeghalmi főcsatornán szintén elkészült, üzempróbája is lezajlott.
 • A fűthető gépészpihenő Kernye II. szivattyútelepen kialakításra került, és a szivattyúk felújítása is megtörtént.

2020. novembertől –  2021. júliusig elvégzett munkák

 • Szeghalmi főcsatornán iszaptároló rendezése, rekultivációja befejezésre került. A Kernye I. szivattyútelep hullámtéri elzárószerkezetének elektrifikálása és a végcsappantyúk mozgatásának korszerűsítése elkészült. A hullámtéri éktolózárak felújításra kerültek.
 • Szeghalmi megcsapoló csatorna 2 műtárgyának rekonstrukciója, valamint az átereszek tisztítása elkészült.
 • Szeghalmi övcsatorna depóniarendezés, tereprendezés, műtárgyak rekonstrukciója elkészült, kerékvetők telepítésre kerültek, átereszek tisztítása befejeződött.
 • Szeghalmi gyűjtő csatorna hiányzó szakaszain biológiai támfal építése, és a csatorna kotrása 4 km hosszban és a depóniák rendezése ezeken a szakaszokon is elkészültek. Kerékvetők telepítésre kerültek, átereszek tisztítása elkészült. Lefolyási akadályt képező 1 db műtárgy bontásra került.
 • Ó-Berettyó csatorna hátralevő 2 műtárgyának teljes rekonstrukciója és a kerékvetők telepítése elkészült, vasúti és közúti hidak alatti csatorna szakaszok, átereszek tisztítása befejeződött, depóniarendezések megvalósultak.

2021. július 21-én a kiviteli munkák műszaki átadás-átvételi eljárása sikeresen megtörtént, a Megrendelő (OVF) az elkészült műveket átvette Vállalkozótól (Mészáros és Mészáros Kft., Békés Drén Kft. konzorciuma), és a létesítményeket átadta Üzemeltetőnek (KÖVIZIG) üzemeltetésre.